XA345
Produkt stosowany głównie do drewna. Dzięki zastosowaniu specjalnego spoiwa materiał antystatyczny i nie zapychając...
CA331
Produkt stosowany do pasów segmentowych. Zbudowany na podłożu poliestrowym, zaprojektowany do wykończeń MDF i PB.
KZ563
Produkt zaprojektowany do wytwarzania ściernic listkowych. Nasyp cyrkonowy.
CA331
Materiał chętnie stosowany w przemyśle drzewnym i samochodowym, głównie w postaci dysków.
AC768
Papier wodny. Zawartość lateksu 40%.
PZ343
Produkt ekonomiczny zaprojektowany głównie do szlifowania gumy.
PS994
Produkt, którego maksymalna wydajność szlifowania osiągnięta została dzięki zastosowaniu ziaren ceramicznych oraz...
ACM66
Produkt stosowany do pracy przy meblach i instrumentach muzycznych. Zastosowano specjalną powłokę antystatyczną nie ...
KA563
Produkt zaprojektowany do wytwarzania ściernic listkowych. Nasyp korundowy (tlenek aluminium)
55-330 Miekinia, Blonie, ul. Akacjowa 15 / Tel: +48-71-345-66-06, Fax: +48-71-345-66-06-29 / Tel: +48-71-342-34-60, Fax: +48-71-342-34-60-29 /
E-mail: poland@deerfos.com
Copyright (c) DEERFOS EUROPE, All rights reserved