PS994 Produkt, którego maksymalna wydajność szlifowania osiągnięta została dzięki zastosowaniu ziaren ceramicznych oraz cyrkonowych. Dzięki powłoce chłodzącej doskonale sprawdza się w pracy na sucho.
 
Application sheet
MSDS
PS992Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem ceramiczny m polepsza powierzchn ię ścierną a specjalne spoiwo chłodzi materiał ścierny w czasie pracy.
 
Application sheet
MSDS
KZ563 Produkt zaprojektowany do wytwarzania ściernic listkowych. Nasyp cyrkonowy.
 
Application sheet
MSDS
KA563Produkt zaprojektowany do wytwarzania ściernic listkowych. Nasyp korundowy (tlenek aluminium)
 
Application sheet
MSDS
PZ528 Produkt stosowany głównie do metalu. Wyrób z nasypem cyrkonowm, ze wzmocnionym podłożem, a także ze specjalnym spoiwem, przystosowany do szlifowania na sucho.
 
Application sheet
MSDS
XA517F Standardowy produkt do produkcji ściernic listkowych.
 
Application sheet
MSDS
XA167 Produkt uniwersaln y. Stosowany zarówno w przemyśle drzewnym jak i metalowym.
 
Application sheet
MSDS
 
55-330 Miekinia, Blonie, ul. Akacjowa 15 / Tel: +48-71-345-66-06, Fax: +48-71-345-66-06-29 / Tel: +48-71-342-34-60, Fax: +48-71-342-34-60-29 /
E-mail: poland@deerfos.com
Copyright (c) DEERFOS EUROPE, All rights reserved